Putování čundrbabky Martuš

Putování čundrbabky Martuš

 

*

Vítejte

*

Patřím ke generaci „dříve narozených“ , už mi táhne na sedmý křížek, ovšem
necítím se stará a věk vůbec neřeším /jen tělo občas připomene,že již není
nejmladší/. Jsem po druhé vdovou, ani jeden manžel se mnou nevydržel celých 10
let. Mám tři děti, které až nevkusně rychle stárnou – a tři vnučky, jedna již
studuje VŠ.

 

*

Protože miluji moře a Středomoří vůbec a po celý můj život jsem si velmi
přála strávit podzim svého života u moře – rozhodla jsem se tento svůj sen
zrealizovat. Taky již více nežli 50 let si přeji – až nadejde můj čas – být
elegantně rozprášena z nějakého útesu do moře a hle, při troše skromnosti lze
obojí skloubit, neboli 2 v 1.

*